MBO Opleiding

Basis Technicus (niveau 2)

Crebo 25668

Niveau 2: Basis technicus voertuigen
(voorheen Autotechnicus)

De studie duurt maximaal twee jaar en is opgebouwd uit twee modules:

– 1e jaar module onderhoud
– 2e jaar module reparatie

Auto opleiding reparaties auto

Tijdens de opleiding

De opleiding vind voor het grootste gedeelte plaats bij het leerbedrijf waar je werkt.

De opleiding vindt plaats op 2 avonden in de week. 

Je komt naar school om je kennis te vergroten.

Wat leer je onder andere?

  • Hoe je een inspectiebeurt en/of onderhoudsbeurt uitvoert aan voertuigen
  • uit welke onderdelen het voertuig bestaat.
  • Hoe een voertuig is opgebouwd
  • Hoe je onderdelen repareert of vervangt.
  • Wat de verschillen zijn tussen benzine- diesel- hybride- en elektrische- voertuigen.
  • Eenvoudige storingen opzoeken van de elektrische installatie.

Tijdens de lessen krijg je ook online trainingen die aansluiten bij de leerstof.

Omdat je tijdens je werk te maken krijgt met hybride en elektrische voertuigen bereiden we je voor op de cursus NEN 9140 basis. Deze cursus ‘Veilig werken aan e-voertuigen basis (ev-VOP NEN 9140)’ is om op een veilige manier onderhoud en reparatie aan e-voertuigen te kunnen verrichten. Als je het certificaat haalt, voldoe je ook aan de NEN 9140-norm met betrekking tot het werken met elektrische en hybride voertuigen voor voldoende onderrichte personen (ev-VOP). 

Naast de technische vakken krijg je ook algemene vakken als Nederlands, rekenen, keuzedelen en loopbaan & burgerschap.

Incl: Examens Nederlands, rekenen, keuzedelen en praktijkexamens “onderhoud” en “reparatie”

Toelatingseisen

  • U heeft een diploma vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo of vmbo gemengde leerweg.
  • Basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in een andere richting.

Lestijden

De lessen in de middag starten om 15:00 uur De lessen in de avond zijn van 18:30-21:30 uur

Direct aanmelden