MBO Opleiding

Allround Technicus (niveau 3)

Crebo 25669

Niveau 3: Allround technicus voertuigen
(voorheen Eerste Autotechnicus)

De studie duurt maximaal drie jaar en is opgebouwd uit drie modules:

-1e jaar module onderhoud
-2e jaar module reparatie op niveau 3
-3e jaar module diagnose

APK en MBO cursussen

Tijdens de opleiding

De opleiding kan je volgen op een middag/avond of twee avonden in de week. Afhankelijk van je instroomprofiel.

Wat leer je onder andere?

Hoe je een inspectiebeurt en/of onderhoudsbeurt uitvoert aan voertuigen
uit welke onderdelen het voertuig bestaat.
Hoe een voertuig is opgebouwd
Hoe je complexe onderdelen repareert of vervangt.
Hoe je diagnose stelt bij storingen in auto`s
Je leert werken aan zowel benzine-, diesel- elektrische auto’s en door waterstof aangedreven auto’s.

Tijdens de lessen krijg je ook online trainingen die aansluiten bij de leerstof.

Naast de technische vakken krijg je ook algemene vakken als Nederlands, rekenen, keuzedelen en loopbaan & burgerschap. De mogelijkheid bestaat dat je vrijstelling krijgt voor een aantal vakken.  Dit is afhankelijk van je vooropleiding en de behaalde resultaten.

Afhankelijke van je vooropleiding en de resultaten uit je vooropleiding krijg je 1,2 of 3 keuzedelen.

Omdat je tijdens je werk te maken krijgt met hybride en elektrische voertuigen bereiden we je voor op de cursus NEN 9140 basis en gevorderd.

Basis: Deze cursus ‘Veilig werken aan e-voertuigen basis (ev-VOP NEN 9140)’ is om op een veilige manier onderhoud en reparatie aan e-voertuigen te kunnen verrichten. met betrekking tot het werken met elektrische en hybride voertuigen voor voldoende onderrichte personen (ev-VOP). Deze cursus volg je in het eerste schooljaar.

Gevorderd: Deze cursus ‘Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (ev-VP NEN 9140)’ is voor technici die al de kennis en vaardigheid hebben die voor een ev-VOP (ev-voldoende onderricht persoon) gelden en die verantwoordelijk gaan worden voor het controleren van het spanningsvrij zijn van het HV-systeem zodat veilig reparaties verricht kunnen worden aan onderdelen van dit HV-systeem.

Tijdens deze cursus leer je hoe veilig metingen kunt verrichten om zo zeker te zijn dat de het HV-systeem veilig is om aan te werken door jou of je collega die ev-voldoende is onderricht (ev-VOP). Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van een HV-systeem en leer je eenvoudige diagnoses te stellen. Nadat je deze cursus met voldoende resultaat gevolgd hebt, kun door je werkgever worden aangewezen als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) volgens NEN 9140.

APK Keurmeester

Het keuzedeel wordt in het laatste jaar van de opleiding gegeven. Na het behalen van het examen voor het keuzedeel en afronding van je opleiding, kom je nog een aantal avonden naar school om APK Keurmeester te worden.

incl: Examens Nederlands, rekenen, keuzedelen en praktijkexamens “onderhoud” “reparatie” en “diagnose”

De mogelijkheid bestaat dat er vrijstellingen mogelijk zijn voor bepaalde examens.

Toelatingseisen

  • U heeft een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo of vmbo gemengde leerweg,
  • bewijs van overgang van HAVO 3 naar 4,
  • basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Lestijden

De lessen in de middag om 15:00 uur en in de de avond starten de lessen om 18:30-21:30 uur

Direct aanmelden